EPS

EPS_banner2


Elektrická požární signalizace se instaluje v objektech za účelem ochrany života a majetku před požárem, jeho detekcí a předání informace o vzniku požáru v co nejkratší době.

memory-loss-icon

Co je nutné mít na paměti?

EPS je vyhrazené požární zařízení dle Vyhl. 246/2001 Sb, instaluje se v objektech na základě zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) ve kterém jsou stanoveny požadavky na instalaci požárně bezpečnostních zařízení, jejich koordinaci a koordinaci s ostatními vyhrazenými a technickými zařízeními. K instalaci mohou být použity jen schválené typy EPS.

Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení provádí osoby, které získali oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků.  Instalaci, servis, údržbu a revize mohou provádět pracovníci s příslušnou kvalifikací proškoleni výrobcem EPS.

Zařízení EPS je nutno trvale kontrolovat v předepsaných intervalech dle ČSN 342710 a provádět revize dle ČSN 331500 a ČSN 332000-6.

network2Z čeho se takový systém skládá?

Systém EPS se skládá z ústředny, vedení, návazných zařízení a především z hlásičů instalovaných ve všech prostorech s požárním zatížením. Nejrozšířenějším aktuálně používaným typem jsou hlásiče opticko-kouřové pracující na principu rozptylu světla vzniklým kouřem. Typy hlásičů se nasazují dle velikosti, vybavení a povahy činností ve střežených prostorech. Do systému je možné zakomponovat i speciální hlásiče detekující jen určité prvky kouře a jeho charakter, teplotní nárůsty, plamenné hlásiče a podobně.

Jak to funguje?

Signály z hlásičů a dalších vstupů zpracovává centrála EPS. Centrály se dimenzují dle velikosti hlídaného objektu s příslušnou rezervou pro další rozšíření. Informace jsou předávány akusticky a opticky na displeji, popřípadě tištěny na integrované tiskárně. EPS lze pro komfortnější a přehlednější obsluhu doplnit paralelní grafickou nadstavbou na PC s vizualizací objektu.

compact_GEPE_SF3C_01Centrála EPS se umisťuje do prostoru s trvalou obsluhou, nebo se připojuje zařízením dálkového přenosu k pultu centrální ochrany (PCO), hasičského záchranného sboru (HZS).

K centrále jsou dále připojeny ovládaná zařízení. Zpravidla se ovládá hlavní vypínač el. Energie, hlavní uzávěr plynu, odvětrání objektu, ovládání výtahů, odblokování únikových cest např. ve spolupráci se systémem kontroly vstupu (ACS) atd.

 

 


Naše firma Vám nabízí dlouholeté zkušenosti s projektováním, instalacemi, servisem a revizemi v objektech všech velikostí, od rodinných domů, přes skladovací a výrobní terminály až po velké administrativní komplexy.

baraky_banner