STR

STR_banner


Strukturovaná kabeláž, dnes již neodmyslitelně patří k základním instalacím ve firmách, ale i Vašich domovech.

Strukturovanou kabeláží rozumíme kabely v provedení čtyř kroucených párů s různými typy plášťů a stínění. Kabely jsou zakončeny na jedné straně datovými zásuvkami na straně druhé na „patch panelech“ umístěných v datových rozváděčích nebo domovních datových rozvodnicích.

Jednotlivé typy se zařazují dle požadovaných parametrů do tříd. Komponenty jednotlivých tříd do kategorií. Za účelem provozu počítačových sítí se realizují třídy D,E,F s komponenty kategorie 5,6 a 7. Kabely mohou být v provedení nestíněném nebo stíněném s různým provedením stínění.

Rozdělení a podmínky instalací jsou uvedeny v normách EN 50173-1, EN 5017-1-3.

Vzhledem k vysokým přenosovým rychlostem je nutné, aby vhodný výběr všech komponent tvořících tzv. permanentní kanál (všechny komponenty včetně připojovacího kabelu) splnil požadavky příslušné kategorie jako celek.

Kvalita instalovaných komponent a provedené montáže se ověřují měřením specializovanými přístroji. O neměřených hodnotách se vystaví měřící protokol.


Navrhneme Vám optimální datovou síť dle Vašich požadavků a možností do Vaší firmy nebo Vašeho domova.