EZS

EZS_banner


Elektrická zabezpečovací signalizace slouží k zabezpečení objektů bez rozdílu velikostí a způsobu využití. EZS se člení podle nasazení a potenciálních rizik do 4 stupňů dle ČSN EN 50 131-1 (dříve ČSN 334590).

Z čeho se takový systém skládá?

Základním stavebním kamenem systému jsou pohybové detektory a centrála EZS.  Nejvyužívanějším typem čidel jsou infrapasivní  detektory pohybu zpracovávající vyzařované teplo pohybujícího se objektu usměrněné na „pirosensor“ pomocí zrcadla nebo Fresnelovy čočky. Dalšími typy pohybových detektorů jsou detektory pracující s mikrovlnným zářením nebo ultrazvukem popřípadě jejich kombinací. Standardní skupinu detektorů doplňují magnetické kontakty v různých velikostech a provedeních pro kontrolu otevření  vrat, oken a dveří a snímače tříštění akustické nebo piezo pro detekci  rozbití skleněných ploch.

Signály vyhodnocuje centrála EZS, která je zpravidla v provedení „Black box“ . K ovládání centrály slouží systémové klávesnice, nebo aktivační, případně tzv. blokovací zámky (německý model). Signalizace poplachu je vyvedena na akusticko-optickou signalizaci minimálně na plášti chráněného objektu, často doplněna dalšími signalizacemi nebo aktivními prostředky vně i uvnitř objektu.

Hlášení o poplachu lze v závislosti na typu a vybavení centrály přenést na pult centrální ochrany (PCO) bezpečnostní agentury nebo přímo např. na mobilní telefon zákazníka. Za tímto účelem lze využít komunikace GSM, GPRS, Internetu nebo klasické telefonní linky. Forma předávaných zpráv může mít podobu  SMS, E-mailu, volání doplněného o hlasitý odposlech nebo i komunikaci s případným návštěvníkem.

Drobná rada na závěr

Největší úspory dosáhnete, pokud začnete řešit instalaci tohoto systému včas, tedy při výstavbě nebo rekonstrukci objektu!secured_house


Využijte zkušenosti naší firmy od raných dob EZS po současnost při výběru systému a vhodnosti jeho nasazení.

risco_logosiemens_logo

 

jablotron_logohoneywell-logo

paradox_logo2