ACS

ACS_banner


Přístupové systémy slouží ke kontrole a organizaci průchodů v objektech.

Přístupový systém je tvořen identifikačním terminálem zpravidla čtecí hlavou (čtečka) vyhodnocovacím zařízením (autonomní nebo síťová řídící jednotka) a ovládaným zařízením (elektromechanické, motorické zámky, závory, turnikety karusely apod.).

K dispozici jsou systémy od velikosti ovládání jednotlivých vstupů po zařízení spravující tisíce vstupů s desítkami tisíc uživatelů na různých kontinentech.

Nejčastějším identifikačním médiem bývá karta (formát kreditní karty) v dotykovém nebo bezkontaktním provedení.

Správa systému se provádí pomocí PC přes specializovaný software s širokou možností konfigurace přístupu jednotlivých osob do Vámi zvolených prostor v definovaný čas.

Konfigurační SW umožňuje širokou diferenciaci přístupů pro uživatele s různým oprávněním ovládání systému.

Systémy ACS lze propojit se systémy CCTV a EZS a plně tak monitorovat pohyb osob v požadované lokalitě.

Systémem ACS lze komfortně ovládat aktivace a deaktivace prostor střežených EZS. Menší systémy přístupu lze naopak výhodně realizovat pomocí nadstaveb EZS.

Klasifikace identifikace je řešena ČSN EN 50133-1


Máme realizované instalace se stovkami čteček v bezproblémovém provozu přes 10 let. Využijte našich zkušeností , navrhneme Vám zařízení na míru.