EZS

EZS_banner


Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy dnes dle ČSN EN 50131-1 ed.2, dříve, Elektrická zabezpečovací signalizace, ale také zabezpečovací signalizace, alarm,  zabezpečovačka nebo vžitá EZS, dnes těžko skousnutelná zkratka I&HAS (Intrusion and hold-up alarm systems), slouží k zabezpečení objektů bez rozdílu velikostí a způsobu využití.  Poplachové zabezpečovací systémy se člení podle nasazení a potenciálních rizik do 4 stupňů dle ČSN EN 50 131-1 ed2. kap. 6.  Jako v každém oboru můžete najít na trhu dodavatele kvalitní a ty co se prosazují cenou. Doporučujeme proto obrátit se na firmu s dlouhodobými zkušenostmi, která Vám pomůže vybrat komponenty pro bezproblémový provoz vhodný pro Vaše účely a možnosti. O kvalitě dodavatelů se můžete snadno přesvědčit např. dotazem na normativu v daném segmentu.

Z čeho se takový systém skládá?

Základním stavebním kamenem systému jsou pohybové detektory a centrála EZS.  Nejvyužívanějším typem čidel jsou infrapasivní  detektory pohybu zpracovávající vyzařované teplo pohybujícího se objektu usměrněné na „pirosensor“ pomocí zrcadla nebo Fresnelovy čočky. Dalšími typy pohybových detektorů jsou detektory pracující s mikrovlnným zářením nebo ultrazvukem popřípadě jejich kombinací. Standardní skupinu detektorů doplňují magnetické kontakty v různých velikostech a provedeních pro kontrolu otevření  vrat, oken a dveří a snímače tříštění akustické nebo piezo pro detekci  rozbití skleněných ploch.

Signály vyhodnocuje centrála EZS, která je zpravidla v provedení „Black box“ . K ovládání centrály slouží systémové klávesnice, nebo aktivační, případně tzv. blokovací zámky (německý model). Signalizace poplachu je vyvedena na akusticko-optickou signalizaci minimálně na plášti chráněného objektu, často doplněna dalšími signalizacemi nebo aktivními prostředky vně i uvnitř objektu.

Hlášení o poplachu lze v závislosti na typu a vybavení centrály přenést na pult centrální ochrany (PCO) bezpečnostní agentury nebo přímo např. na mobilní telefon zákazníka. Za tímto účelem lze využít komunikace GSM, GPRS, Internetu nebo klasické telefonní linky. Forma předávaných zpráv může mít podobu  SMS, E-mailu, volání doplněného o hlasitý odposlech nebo i komunikaci s případným návštěvníkem.

Drobná rada na závěr

Největší úspory dosáhnete, pokud začnete řešit instalaci tohoto systému včas, tedy při výstavbě nebo rekonstrukci objektu!

Využijte zkušenosti naší firmy od raných dob EZS po současnost při výběru systému a vhodnosti jeho nasazení.

risco_logosiemens_logo

 

jablotron_logohoneywell-logo

paradox_logo2